lundi 4 janvier 2010

WAAG Henri BANNWARTH

WAAG, WAG, AWAG, WAAG, OH WAAG,

Was get's net alles fer Waag ?

S'get scheeni Waag

S’get rechtigi Waag

S’get rüdigi Waag

S’get koldrigi Wag

S’get schmutzigi Waag

S’get verlirdri Wag

S’get fàlschi waag

S’get gflarligi Waag

S’get beesi Waag

S’get haïssi Waag

S’get dermligi Waag

Vol Dern, get's Waag

Vol Müar, get's Waag

manggmol esch a Soï em Waag

manggmol esch a Schlangala uf em Waag

Sogàr get's Leewa uf em Waag

s'get oï... Üsswaag

s’get sogàr Not Waag

s’get gschlosseni Waag

esch da Waag a braita lichta Waag

oder a rücha Pfàd, da Waag ?

a Pfàd vol Bluama,Vegel un Dern,

da Waag !

Awer ohna Liab

esch da Waag

ohna Wärma un Liacht,

ohna Kràfta,

a sennlosa Waag

Alli dia Waag senn wia a Woog

a Woog vol Liab

oder a Waag vol alles vu esch triab

un wenn da Waag a andra Waag war

a Waag licht un schwar, licht un schlemm

àwer vol Senn ?

ja, a Pfaad, da Waag

Viel saaga : awag vu dam Waag

Sen wu behautpa : besch mer em Waag

Sen wu meina : fruckt muasch see

fer gee uf da Waag

Awer a riaft mer,da Waag,

ar lacht mer àà, da Waag

ar suacht mer, da Waag

awer issig kalt esch ar, da Waag

un manggmol Sunna haïss, da Waag

dr gross Barg geht er uffa, da Waag

dia Staï senn kalt uf dam Waag

dr Wend esch isskàlt uf dam Waag

d'Sunna verbrennt dech uf dam Waag

dia Dern verkràtza dech uf dam Waag

d'Bolla rolla dech miad uf dam Waag

Un wenn du d'letschti Felsa ààtrefsch

uf dam Waag

wenn dini Wàda kramfig senn

uf dam Waag

wenn dini Fiass bluatig senn

uf dam Waag

wenn di Harz laar gschepft esch

uf dam Waag

grobel d'letschti Schrett doch uffa

uf dam Waag

un stand langsam uf

lepf riawig dini Hànd

an d'Wärma vu dr Sunna

loss d’ Oïga verblanda

vum haïliga Liacht

Ech well net allaï dr gross Barg uffa

kumma met mer.

Hàri BANNWARTH

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire